Wedstrijdreglement

 WK Appel in de hooiberg 2019

 

Er zijn 3 reeksen en een extra reeks "apple in de hooiberg"

  • 1ste reeks: U12= Iedereen die op 01/09/2019 nog geen 12 jaar is
  • 2de reeks: U18= Iedereen die op 01/09/2019 minstens 12 jaar is maar nog geen 18jaar op deze datum
  • 3de reeks: +18= Iedereen vanaf de leeftijd van 18jaar
  • Extra reeks: Iedereen mag mee doen

Per reeks wacht men achter de startlijn.

Er worden naar rato van het aantal deelnemers minder appels in de hooiberg gegooid

Bij een fluitsignaal mag je naar de hooiberg lopen en een appel zoeken

Indien je een appel vindt, loop je zo snel mogelijk naar de jury en gooit hem in een emmer

Je gaat hierdoor naar de volgende ronde!

Bij de volgende ronde worden er weer minder appels in de hooiberg gegooid

Dit gebeurt telkens weer tot er 1 iemand over blijft die zich dan tot wereldkampioen kroont

De organisatie behoudt zich het recht tot diskwalificatie op grond van volgende redenen :

  • Het verstoppen van appel(s) onder je kledij
  • Het doorgeven van appel(s) aan medespelers
  • Het afnemen van appel(s) van medespelers
  • Veiligheidsredenen

De beslissing van de organisatie kan niet aangevochten worden

Deelnemen is op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade of opgelopen letsel aan jezelf of aan derden al dan niet in dronken toestand.